Positive, men sier ikke ja til nye boligplaner på Melbu

Grunnet mange kulturminner og allerede mange ubebygde boligområder, er fylkeskommunen lite positive til at det søkes om å etablere nye boligtomter på Husby og i Melbu. Teknisk hovedutvalg er positive, men sender saken videre til utarbeidelse av en ny arealdel i kommuneplanen.
Nyheter

Det er Steinsvik hus AS og Schjelderup Maskin AS som ønsker å bygge ut et område ved Sjøgata på Melbu og et område ved Husby rett utenfor sentrum.