Formannskapet i Hadsel:

Roser boligprosjekt på Hadseløya

Boligprosjektet på Husby utenfor Melbu og planene om boliger i Sjøgata på Melbu får ros av formannskapet. – Jeg skulle ønske det sto i innstillingen at man er positiv, sier Ørjan Robertsen (MOS).

Tror på boligprosjekter: Trioen Ørjan Robertsen (MOS), Arne Ivar Mikalsen (V) og Geir Jørgensen (Rødt) var sammen med resten av formannskapet i Hadsel positive til planer om boliger på Husby og Melbu.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Et enstemmig formannskap vedtok innstillingene som den lå. I Husbysaken sier den at planspørsmålet behandles som innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel som ventelig blir ferdig sent i 2021. Tiltakshaver har likevel rett til å fremme et planforslag eller en søknad om dispensasjon før arealplanen blir ferdig og vi har plikt å behandle dette.