Ap vil ha befaring på tomter der rådmannen sier nei

Rådmann Kirsten Lehne Pedersen fraråder at politikerne gir dispensasjon til bygging av to hus på Rabben i Andenes sentrum. Aps Kjell-Are Johansen vil at formannskapet skal gjøre befaring i området før man gjør vedtak.

NEI: Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for de to husene som ligger på hver sin side av strømstolpen i bildet. Rådmannen mener imidlertid at planene for ombyggingen fraviker så mye fra den andre bebyggelsen i området at politikerne bør si nei til å gi dispensasjon.  Foto: Jørn Aune

Nyheter

Ingeniør Jarle Bergheim har, på vegne av eier, søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for Andenes havn for to eiendommer på Rabben på østsiden av Andenes. Søknaden ble innlevert 31. oktober 2019, men teknisk avdeling i kommunen har hatt flere runder med søker for å få søker til å endre søknaden.