Ber om 19 millioner mer til trafikktiltak ved Kjempenhøy

Rundkjøring, fortau og andre trafikale tiltak som er planlagt ved Kjempenhøy på Sortland ligger an til å bli 19 millioner kroner dyrere enn kommunen la opp til i økonomiplanen som ble vedtatt i desember.

Her vil Sortland kommune bygge rundkjøring.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

Dette gjør teknisk avdeling i Sortland kommune klart i et saksframlegg til formannskapsmøtet torsdag 25. mars.