Vil ikke gjøre flyplassendringer i Lofoten og Vesterålen

Det blir ingen endringer i flyplasstrukturen i Lofoten og Vesterålen dersom regjeringen får det som den vil. Det fremkommer i forslaget til nasjonal transportplan som regjeringen la frem fredag.

SOM I DAG: Regjeringen ser ikke for seg at det blir endringer i lufthavnstrukturen i Lofoten, Vesterålen og Ofoten. Det fremkommer i forslaget til nasjonal transportplan som ble lagt frem fredag.  Foto: Arkivfoto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Avinor og Statens vegvesen har utredet endringer av flyplasstrukturen i regionen. Konklusjonen ble at dagens struktur var den mest samfunnsøkonomiske løsningen siden Hålogalandsveien gir kortere reisetid til Evenes.