Sortland kommune har satt krisestab

På grunn av koronasituasjonen i Sortland kommune, ble det søndag ettermiddag satt krisestab.
Nyheter

Dette står å lese i en pressemelding. Per søndag formiddag er det registrert to smittede personer i kommunen. Dette er en voksen og ett barn i samme husstand. Familien, som består av to voksne og tre barn, er testet og avventer prøvesvar. Barna er tilknyttet Hadsel videregående skole.

3. trinn og 7. trinn ved Lamarka skole er satt i karantene, og det foregår i dag testing av disse barna. I tillegg er familier og ansatte ved skolen til de barna som blir testet, satt i karantene eller ventekarantene i påvente av testsvar. I tillegg vil alle ansatte ved en lokal bedrift bli testet.

Lokale tiltak

Når det gjelder testsvarene, vil de tidligst foreligge mandag kveld, senest tirsdag, står det å lese i pressemeldingen. Kommunen skriver at de vil holde befolkningen løpende informert om utviklingen av smittesituasjonen. Elever og foresatte ved Lamarka skole vil få særskildt informasjon via digitale informasjonskanaler som skolen benytter.

– Dersom det skulle vise seg at vi står overfor et større smitteutbrudd kan det bli aktuelt med lokale tiltak som kan iverksettes med øyeblikkelig virkning, heter det i pressemeldingen.

Sortland kommune har testet rundt 200 personer søndag formiddag og tidlig ettermiddag. Kommunen får en del henvendelser fra innbyggere om spørsmål om de kan være berørt.

Vil være føre var

I pressemeldingen blir alle som er berørt og nærkontakter til de to som har testet positivt, kontaktet av smittesporere. Det betyr at de som ikke er kontaktet av kommunen, kan forholde seg rolig og i tråd med nasjonale retningslinjer.

Kommunalsjef helse- og omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen, sier til VOL at de ønsker å være godt forberedt på det som eventuelt kan komme.

– Vi må sørge for å være på, og det at det vi gjør med testing og smittesporing forbereder oss på scenarier med mange positive testsvar. Vi håper jo på at det går bra, men ønsker å være føre var, slår han fast.

Kommunen henstiller ellers alle innbyggerne om å være særs forsiktig og begrense sosial omgang og reiser til de har fått oversikt over situasjonen.