Ny og farligere variant av fugleinfluensa sprer seg nordover

For å hindre at en ny mer dødelig og smittsom variant av fugleinfluensa sprer seg har mattilsynet lagt ned portforbud for fjørfe i Trøndelag og lenger sør. Nå anbefaler Veterinærinstituttet at portforbudet blir utvidet til å også gjelde Nordland og Troms.

Mattilsynet ber om at fjørfe blir holdt innendørs som følge av spredning av fugleinfluensa.   Foto: Terje Bendiksby / NTB

Nyheter

I en nylig utgitt statusrapport skriver Veterinærinstituttet at risikoen for fugleinfluensa øker i Norge, og at det er påvist flere tilfeller av viruset hos villfugl.