Vil gi dispensasjon til bygging på Rabben

Formannskapet i Andøy går inn for å gi dispensasjon til ombygging av to hus på Rabben på Andenes.

BEFARING: Formannskapet var mandag på befaring i området på Rabben før man skulle behandle en søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for området.  Foto: Jørn Aune

Nyheter

Ingeniør Jarle Bergheim har, på vegne av eier, søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for Andenes havn for to eiendommer på Rabben på østsiden av Andenes. Søknaden ble innlevert 31. oktober 2019, men teknisk avdeling i kommunen har hatt flere runder med søker for å få søker til å endre søknaden.