Familie saksøker kommune for flere lovbrudd

En familie har tatt ut stevning mot en kommune i regionen for blant annet manglende skole- og helsetilbud for barna. Kommunen mener at søksmålet framstår som ubegrunnet.

  Foto: NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Nyheter

Saken kommer opp i tingretten til høsten. Det er satt av ikke mindre enn ti dager til tingrettens behandling av saken. Ifølge tingretten er det en alminnelig tvistesak.