Kili om Calanus-fabrikken: – Rapporten viser klare avvik

Torsdag orienterte Terje Kili, kommunalsjef teknisk, formannskapet i Sortland om at en uavhengig rapport gjort av UiT viser at det er klare avvik ved Calanus sin fabrikk på Holmen.

Calanus sin fabrikk på Holmen i Sortland.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

– De har gjort kjerneboring i fundamenter ved tre ulike anledninger og rapporten viser klare avvik. Vi mottok en foreløpig rapport som viser klare avvik. De foreløpige funnene er lagt frem for Calanus og ansvarlig prosjektør (Muliconsult, journ.anm.). Hovedpunktene i rapporten viser, og dette siterer jeg direkte fra rapporten, at «Prosjektet bærer preg av sterkt forenklede løsninger samt mangelfull dokumentasjon og prosjektering fra entreprenørens side», «Mye av dokumentasjonen fremstår som laget i ettertid» og «Fundamentering viser seg ikke å være i henhold til standard», sa Kili.