Riving av Holand skole ut på anbud

Politikerne er positive til initiativet fra Sørbygda bygdeutvalg. Nå skal kommunen sende anbud på riving av Holand skole raskt ut på anbud og planere området.

Gamle Holand skole. 

Nyheter

– Jeg vil takke sørbygda for å være aktiv og engasjert om hvordan det skal bli på skoleområdet etter at skolen er lagt ned. Jeg tenker at vi skylder å ta ansvar for dette området etter at vi har besluttet å legge ned skolen, sa varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) da formannskapet torsdag behandlet drøftingssak om fremtidig bruk av Holand skole.