Vil ha fylket med på spleiselag for Kjempenhøy-krysset

Formannskapet i Sortland har enstemmig økt kostnadsrammen for rundkjøring og andre trafikale tiltak i krysset ved Kjempenhøy fra 10 til 29 millioner, men vedtok også at kommunen skal jobbe for at fylkeskommunen tar en stor del av utgiftene.

Her, i krysset ved Kjempenhøy, skal Sortland kommune bygge rundkjøring.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

Som VOL tidligere har omtalt ligger rundkjøringen i krysset ved Kjempenhøy på Sortland til å bli adskillig dyrere enn kommunen tidligere har budsjettert med. I økonomiplanen som ble vedtatt i fjor lå det inne 10 millioner til rundkjøring, fortau og andre trafikktiltak som er planlagt ved Kjempenhøy.