Gerdas hus - Kunstnerhuset AS byr på Kunstnerhuset

Det ideelle aksjeselskapet har bydd 500.000 for Kunstnerhuset, som ble lagt ut for salg tidligere i år. – Det er jo betydelig under takst, men vi har gitt et tilbud ut fra vår forståelse av kommunestyret sitt vedtak om at bygget skal brukes til kunst og kultur, sier Harry Pedersen, styreleder i aksjeselskapet.

Gerdas Hus - Kunstnerhuset AS håper de får kjøpe kunstnerhuset.   Foto: Rune Kr. Ellinsgen

Nyheter

Som VOL tidligere har omtalt vedtok kommunestyret i Sortland i november i fjor at Kunstnerhuset skal selges. Huset ligger nå ute for salg med en klausul om at det skal brukes til kunst og kultur, og prisantydningen er på 1,8 millioner.