Planene om elementfabrikk på Lapphaugen må behandles på nytt

Statsforvalteren i Nordland har opphevet reguleringsvedtaket om utbygging på Lapphaugen, fordi de mener Sortland kommune har utredet saken for dårlig. Dermed må saken utredet videre og sendes til politisk behandling på nytt.

Slik vil SE-gruppen at elementfabrikken skal se ut når den står ferdig.   Foto: Skjermdump fra Norconsults papirer

Nyheter

Som VOL har omtalt i en rekke artikler har det vært en langvarig diskusjon rundt Kronstein-gruppen (tidligere SE-gruppen) sine planer om å bygge en fabrikk for elementer til ferdighus på Lapphaugen i Sortland.