Bedriftsklynge inngår samarbeid om havplast i Vesterålen

Kystinkubatoren på Lovund går inn som medlem i bedriftsklyngen Marine Recycling Cluster (MRC) i Vesterålen. Gjennom sitt arbeid med å etablere en lokal gjenvinningsfabrikk for gammelt oppdrettsutstyr, bidrar bedriften med viktig kompetanse inn i bedriftssamarbeidet.

  Foto: Lovundlaks

Nyheter

MRC er en klynge med 27 bedrifter som jobber med å kartlegge, samle opp og gjenvinne plast fra havet. Bedriftssamarbeidet styres fra Egga Utvikling på Stokmarknes.