7,94 millioner til Museum Nord

Nordland fylkeskommune opplyser i en pressemelding at det skal fordeles over 25 millioner til museene i Nordland.

MS «Finnmarken» er attraksjonen i det nye hurtigrutemuseet, som er en del av Museum Nord. Museum Nord mottar 7,941 millioner kroner i driftsstøtte i 2021.   Foto: Tone M. Sørensen

Nyheter

Det er driftstilskuddet som nå skal fordeles til de ulike museene. I pressemeldingen opplyser fylkesråden for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi, at hele driftstilskuddet vil bli utbetalt i en enkelt utbetaling i 2021. Årsaken til dette er at at koronapandemien har lagt klare begrensninger for museumsvirksomheten så langt i år. Hun trekker frem at hele beløpet kommer i en utbetaling for at dette kan redusere museenes utfordringer med tanke på likviditet som følge av koronapandemien.