Sonja leter etter kandidater

Dronning Sonjas skolepris for 2021 leter etter skolekandidater som femmer likeverd og inkludering.
Nyheter

Det er Statsforvalteren i Nordland som inviterer til å komme med kandidater til årets skolepris. Skolemiljø, inkludering, det å høre til, relasjoner i skolen, elevmedvirkning og samarbeid er viktige stikkord for de skolene som kan foreslås.