Skal ta bedre vare på Anda naturreservat

Det skal lages en forvaltningsplan for Anda naturreservat i Øksnes kommune. Det er allerede kommet flere innspill til temaer som bør behandles i planen.

Anda fyr.  Foto: Monrad-Krohn, Danckert Riksantikvaren

Nyheter

Statsforvalteren i Nordland har invitert til deltakelse i referansegruppe som skal jobbe med forvaltningsplanen. Gruppen vil være rådgivende og skal sikre lokal medvirkning, samt kvalitetssikre kunnskapsgrunnlaget.