Fredag blir det lettelser også i Hadsel

Servicetorget og NAV-mottaket i Hadsel åpnes for publikum i neste uke.

Kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin, ber innbyggerne fortsatt om å begrense sosial kontakt, selv om kommunen nå slipper opp på tiltakene.   Foto: Herman Henriksen

Nyheter


Tirsdag ble nasjonal plan for åpningen av Norge lagt frem. Flere tiltak er blitt lettet på, noe som trår i kraft fra fredag førstkommende.

Også i Hadsel kommer det lettelser som merkes for folk flest. Det opplyser Hadsel kommune i en pressemelding.

I meldingen skriver kommunen at det er god kontroll på smittesituasjonen i kommunen. Ettersom det ikke er noen lokal smitte, vil kommuneledelsen lette så mye som mulig på tiltakene.

Kommuneoverlegen, Ingebjørn Bleidvin, ber likevel befolkningen om ikke å ta lett på smitteverntiltakene i tiden som kommer. Han trekker frem at det å holde avstand, begrense sosial kontakt og være nøy med hygiene fortsatt er like viktig. I tillegg er det selvsagt også like viktig at en holder seg hjemme ved sykdom.

– Vi har sett hvor lett lokale utbrudd kan oppstå. Hvis det skjer samtidig som vi skal vaksinere, vil sannsynligvis vaksineringsprosessen bli forsinket, opplyser han.

Ettersom det er lavt smittepress i kommunen og få som bruker kollektivtransport, blir det åpnet for å jobbe fysisk fra arbeidsplassen fra og med fredag 16. april.

Fra mandag vil også Servicetorget på rådhuset og NAV-mottaket være åpent.

Handselsnæringen skal åpent med smitteverntiltak som bransjen har satt.

Smittevernlege i Hadsel, Martin Larsen Drageset, sier i i meldingen at det er viktig at en tenker kohort på arbeidsplassen, for på den måten være mindre sårbar for smitte.


I tillegg trekker Hadsel kommune frem de nasjonale reglene:

· Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.

· Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Maks 20 personer utendørs. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

· Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune (nytt med 50 for kulturarrangement).

· Maks 100 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser (nytt)

· Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene (nytt).

· Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

· Samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder (nytt).

· Kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00 (nytt).

· Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

· Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

· Alle bør begrense sosial kontakt.

· Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand (nytt).

· Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

· Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

· Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress.

· Man kan reise på hytta (eid eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.

· Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.

· Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

· Barnehagene og skolene er på gult nivå i tråd med trafikklysmodellen.

· Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

· Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. (Nytt)

· Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling

· Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand (Nytt).

· Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand. (Nytt)

· Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

· Mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. Tilgang til lesesaler og bibliotek. Større forelesninger og sammenkomster bør unngås, undervisning i mindre grupper kan gjennomføres. (Nytt)