Dette skjer videre i Lapphaugen-saken

Sortland kommune må svare ut de to punktene som Statsforvalteren i Trøndelag synes var for dårlig utredet i Lapphaugen-saken. Deretter må saken opp til ny ordinær saksbehandling hos politikerne.

Illustrasjon av elementfabrikken som Kronsteingruppen (tidligere SE-gruppen) ønsker å bygge i Vestmarka næringsområde.   Foto: Illustrasjon Norconsult

Nyheter

Det sa Terje Kili, kommunalsjef teknisk i Sortland, under en orientering til kommunestyret torsdag.