Gang- og sykkelvei i Sigerfjord skal vurderes grundigere

Kommunestyrerepresentantene i Sortland mente at utgangspunktet for å fatte vedtak om gang- og sykkelvei i Sigerfjord ikke var godt nok. Dermed sendte de saken tilbake til kommunedirektøren.

Sigerfjord har noe gang- og sykkelvei fra før. På dette stedet, like nordvest for Sigerfjord barnehage, tar den i dag slutt.                    Foto: Arkivfoto

Nyheter

– Saksutredningen virker litt snargjort, sa Christoffer Ellingsen (R).