Gjør klart til å legge ny kabel i Hadselfjorden

Statnett skal skifte ut kabelforbindelsen mellom Melbu og Fiskebøl. For å kunne gjøre dette gjennomføres det nå havbunnundersøkelser av Hadselfjorden.

Båten MS Nautilus Aldra brukes til å kartlegge havbunnen i Hadselfjorden.   Foto: Nexans/Statnett

Nyheter

Det skriver Statnett på sin hjemmeside.

Det er Nexans og Seløy Undervannsservice som gjennomfører undersøkelsene med båten MS Nautilus Aldra. Målet med disse undersøkelsene er å detaljkartlegge havbunnen for å kunne bestemme traséen til den nye kabelforbindelsen.

– Dersom det legges merke til "uvanlig aktivitet" på fjorden kan det være Nexans og Seløy Undervannsservice og båten MS Nautilus Aldra som gjennomfører dette arbeidet, skriver Statnett.

De nye kablene skal etter planen legges neste sommer.

Årsaken til de skal byttes ut, er at de er over teknisk levealder. For å sikre strømforsyningen i regionen skal Statnett dermed fornye anlegget.

Samtidig er det behov for å øke kapasiteten på kabelen, slik at den kommer på nivå med de øvrige anleggene i regionen.

Sjøkabelanlegget er en del av den såkalte Lofotringen og dermed en sentral del av kraftforsyningen til Lofoten og Vesterålen.