Sterkere bedriftssamarbeid mot marin forsøpling

Nordic Comfort Products (NCP) lager designmøbler av resirkulert havplast. Som nytt tilskudd i vesterålsbaserte Marine Recycling Cluster (MRC) kan de bidra med å skape verdi av plasten som klyngen samler opp.

Illustrasjonsbilde til marin forsøpling. 

Nyheter

Klyngen er et nasjonalt samarbeid mellom nå 28 bedrifter som jobber med å kartlegge, samle opp og gjenvinne plast fra havet. Bedriftssamarbeidet styres fra Egga Utvikling på Stokmarknes. På kort tid har klyngen fått to nye medlemmer som jobber med resirkulering av havplast: Kystinkubatoren på Lovund og nå NCP.