Kystverket vil videreføre arbeidet med å etablere testsenter for oljevernteknologi

Regjeringen vil videreutvikle arbeidet mot marin forsøpling, og har besluttet at SOOM i Svolvær blir nasjonalt senter dedikert til det arbeidet. Senterets ansvar innen oljevern overføres til Kystverket.

Nasjonalt testsenter på Fiskebøl.  

Nyheter

Kystverket vil videreføre arbeidet med å etablere testsenter for oljevernteknologi på Fiskebøl. Det vil være med å samle statens arbeid med oljevern under Kystverket, samtidig som beredskapen mot akutt forurensing vil styrkes. skal utvides ved å etablere testfasiliteter på Fiskebøl i Nordland.