Slutt for «Vesterålen tingrett» fra mandag

«Vesterålen tingrett» vil fra 26. mars gå inn i historiebøkene. Da blir Sortland likestilt rettssted med Harstad og Narvik. Rettsstedene vil deretter framstå som Midtre Hålogaland tingrett.
Nyheter

Opprettelse av Midtre Hålogaland tingrett medfører at Ofoten tingrett, Trondenes tingrett og Vesterålen tingrett opphører å eksistere fra samme tidspunkt, 26. april 2021, heter det i en pressemelding fra konstituert tingrettsdommer Lene Fjellstad Johnsen.