– Hvis det ender med at kommunen må betale, må de bare ta vedtaket til etterretning

Sortland Camping & Motell krever via sin advokat at Sortland kommune dekker advokatkostnadene de har hatt i den såkalte «Lapphaugen-saken». Totalbeløpet de krever dekket er på 257.627,30 kroner.

Innehaver av Sortland Campingplass, Hans-Jørgen Bergseng og hans advokat, Olav Johansen, under befaring i januar 2020.  Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

– Sortland Camping & Motell har etter forvaltningslovens § 36 krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, skriver advokat Vilde Antonsen ved advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, i et brev til Statsforvalteren i Trøndelag.