Vil beholde helsestillinger tross kutt i statsstøtte: – Barn og unge sier de sliter

I et pressemøte i dag sier ordfører i Sortland, Karl-Erling Nordlund (Sp), og varaordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap) at de kommer til å gå inn for at alle stillingene på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten blir videreført, selv om overføringene fra staten reduseres.

Knut Nordmo og Tove Mette Bjørkmo vil videreføre tre stillinger i skolehelsetjenesten og ved helsestasjonen som i dag er statlig finansiert, selv om kutten bare har fått midler til to av dem.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

– Vi kommer til å be om at alle stillingene videreføres, og så må Kommunedirektøren se på om det er rom for å gjøre det innenfor budsjettramma vi har eller om vi må øke budsjettramma. Vi er jo i den heldige situasjonen at vi har disposisjonsfond, og kan bruke av det. Det er en uheldig løsning, men dette er viktige tjenester, sa Nordlund i pressemøtet.