Må utrede søknad om torskeoppdrett på nytt

Oppdrettsselskapet Øyfisk ønsker å etablere en lokalitet for torskeoppdrett sør for Hjellsandøya i Øksnes. Dette har Fiskeridirektoratet og statsforvalteren frarådet. Før Øksnes-politikerne sier sitt må saken utredes på nytt.

Fiskeridirektoratet og statsforvalteren er negative til planer om torskeoppdrett ved Hjellsandøya i Øksnes. 

Nyheter

Det Øyfisk konkret har søkt om, er dispensasjon fra kommunedelplan for etablering av akvakulturlokalitet for oppdrett av torsk ved Hjellsandøya i Øksnes. I søknad opplyses anlegget til å bestå av totalt åtte merder, hvor den flytende del av anlegget vil være på 75 x 600 meter. Det planlegges å ha første utsett av torskyngel i sjø tidlig i løpet av 2022.