Sture foreslår å betale for studenthybler i Tromsø

– Det er ei utfordring å få ungdommer tilbake, derfor mener jeg vi må være nytenkende, sier Sture Pedersen, som i regionrådet foreslo at man skal betale for studenthybler eller leiligheter i Tromsø.

Ordfører i Bø, Sture Pedersen (H).  Foto: Arkiv

Nyheter

Regnskapet for 2020 for Vesterålen regionråd viser at det har vært mindre aktivitet, mindre kjøring og reiseutgifter. Mindreforbruket på nesten 1,9 millioner kroner ble debattert i regionrådsmøte sist fredag.