Skretting undersøker sine egne utslipp

Etter dialog med Statsforvalteren i Nordland skal Skrettings fôrfabrikk på Børøya gjøre en nærmere undersøkelse av egne utslipp.
Nyheter

Fabrikksjef Kjell-Åge Stikholmen hos Skretting på Børøya opplyser til VOL at en anmerkningen fra Statsforvalteren om støv skyldes at de har fulgt krav i ATEX-direktivet (Equipment for potenially explosive atmospheres) og etablert små punktavsug flere steder i prosessen som erstatning for et felles avsug.