Varslet om fare for fallende gjenstander: – Anser risikoen som veldig liten

I et brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varslet Ånstadblåheia Vindpark AS om at det er en potensiell risiko for fallende gjenstander. Etter at turbinene ble undersøkt anser selskapet risikoen for at dette skal skje igjen som veldig liten.

Ånstadblåheia Vindpark vest for Sortland.   Foto: Marius Birkeland

Nyheter

– Med dette ønsker Ånstadblåheia Vindpark AS i Sortland kommune å varsle om en potensiell risiko for fallende gjenstander fra vindturbinene, skriver Astrid Fossa Ekseth, daglig leder i Ånstadblåheia Vindpark AS, i et brev som er sendt som kopi til Sortland kommune 30. april.