Klarte ikke å stoppe elev-krenkelser

Skolen har ikke lyktes i å stoppe krenkelser av en elev i grunnskolen, på tross av langvarige tiltak fra kommunen, men Statsforvalteren konkluderer med at skolen har innfridd sine forpliktelser.
Nyheter

Statsforvalteren i Nordland har i et vedtak om skolemiljø for en elev ved en skole i Vesterålen, konkludert med at kommunen har oppfylt sin aktivitetsplikt i forhold til gjeldende lovverk.