Kommuneleger er kritiske til at politikere blir prioritert i vaksinekøen

I en kronikk ber 125 regjeringen om å snu, og ikke prioritere politikere på nasjonalt nivå i vaksinekøen. Nå støtter flere kommuneleger i Vesterålen kronikken.

Kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes, har undertegnet en kronikk hvor 125 kommuneleger kritiserer regjeringen for å prioritere seg selv og andre myndighetspersoner på nasjonalt nivå.   Foto: Rune Kristian Ellingsen

Nyheter