Utfordret samferdselsministeren på flyrute-kjøp

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) har utfordret samferdselsministeren på hvorvidt han vil inkludere blant annet Skagen lufthavn i FOT-ordningen.

Stokmarknes lufthavn, Skagen, er en av lufthavnene som blir berørt.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Stortinget vedtok nylig å tilbakeføre ansvaret for kjøp av såkalte FOT-ruter (flyruter som er på anbud på kortbanenettet, red.) til staten.