Vil utsette behandling av søknader om havbruk til 2022

Det foreslås å ikke behandle nye søknader om lokaliteter for havbruk og levende mellomlagring av fisk i Vesterålen og Lødingen før til neste år. Det i påvente av at den interkommunale kystsoneplanen for Vesterålen er ferdig.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nyheter

– I forbindelse med arbeidet med Interkommunal kystsoneplan for Vesterålen ber prosjekteier, Vesterålen Regionråd, kommunene om å innføre en tidsbegrenset utsatt behandling av lokaliteter for havbruk og levende mellomlagring av fisk, står det i saksdokumentene.