Utfordret samferdselsministeren på luftfartssatsning i nord

Kjell-Børge Freiberg (FrP) har utfordret statsråden på om han vil bidra til at det etableres et nasjonalt/internasjonalt testsenter og en arena for luftfart lokalisert til Nord-Norge.

Stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (Frp). 

Nyheter

Det er gjennom et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at Freiberg påpeker at Qualeutvalgets innstilling viser til at det bør etableres et nasjonalt/internasjonalt testsenter og arena for luftfart i Norge.