Nå har skolene, fiskerne og industrien har inngått avtale

Fiskere og fiskeindustribedrifter i Andøy har inngått en «Fiskeri i skolen»-avtale med Samskap og Andøy kommune.

Fra venstre: Skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen, Ole Johnny Nilsen og Ragni Mortensen (Jangaard) var til stede da avtalen ble signert.   Foto: Robin Vestgård Jørgensen, Samskap

Nyheter

– Vi er glade for at Samskap og Andøy kommune har tatt initiativet til avtalen, sier Ole Johnny Nilsen ved J. M. Nilsen fisk på Nordmela i en pressemelding fra Andøy kommune.

Besøk til bedriftene

Avtalen, som ble inngått forrige uke, har som mål å levendegjøre undervisningen om fiskerinæringen i Andøy. Det skal skje ved at skolene, industrien og fiskerne åpner sine dører for hverandre.

Dette er planen:

  • 3. klassingene skal på et årlig besøk til fiskeindustribedriftene. De skal få med seg ulike fiskearter tilbake til skolen, som skal brukes til matlaging og utforskning/dissekering.
  • 6. klassingene skal besøke en fiskebåt hvor klassene får prøve å sløye, filetere og skjære torsketunger. I etterkant av sjetteklassingenes besøk skal de lage møljemiddag, som familien inviteres til. I tillegg blir fiskere invitert for å fortelle om fiskeryrket og hvordan foreldre og elever må gå fram hvis de er interessert i å skjære torsketunger.
  • Elever i niende klasse skal få besøk av en fisker på skolen, som skal holde foredrag om fiskeryrket og mulige utdanningsveier. I tillegg skal elevene besøke en fiskeindustribedrift og fiskebåter, som fisker med ulike redskap der temaet er: «Veien fra havet til middagsbordet». Bedriftene i området har dessuten garantert for at noen elever skal få arbeid i arbeidsuka, enten som hospitant om bord i en fiskebåt eller hos en fiskeindustribedrift.

Samskap dekker transportutgifter og noen andre kostnader som påløper i forbindelse med avtalen.

– Stolte tradisjoner

Andenes skole, Andøy kommune, fiskeindustribedriftene Jangaard og J.M. Nilsen samt Andøy Fiskarlag har allerede underskrevet avtalen.

– Andre aktører som ønsker å knytte seg til avtalen, er velkommen til å gjøre det. Risøyhamn skole, Åse Montessoriskole og Bleik Montessoriskole hadde ikke anledning til å være med da avtalen ble underskrevet, men de skal også være med, sier Robin Vestgård Jørgensen i Samskap.

Sveinung Ellingsen, skolefaglig rådgiver i Andøy kommune, mener avtalen er kjempegod.

– Andøy er en fiskerikommune med stolte tradisjoner. Det er viktig at vi lærer elevene som vokser opp om våre tradisjoner og de muligheter som fiskerinæringen gir.

Han peker på at skolene tidligere har hatt avtaler med fiskere og industrien, men knyttet til bekjentskaper. Nå er avtalen systematisert og blitt forutsigbar. I første omgang gjelder avtalen for skoleåret 2021/2022.

Ole Johnny Nilsen ved J. M. Nilsen fisk på Nordmela har i mange år tatt imot elever. Også han er glad for at samarbeidet nå er systematisert.

– Vi anser fiskerinæringen som viktig. Det er viktig å rekruttere folk både til sjø- og landsiden. Ved å inngå en avtale med skolene kan vi vise at næringen er interessant for elevene. Vi er glade for at Samskap og Andøy kommune har tatt initiativet til avtalen, sier Nilsen.