Fra og med i dag kan du bruke koronasertifikat

Endringene i smittevernloven som legger til rette for å ta i bruk koronasertifikatet i Norge, er vedtatt og trådte i kraft i dag.

FHI har kommet med et nytt koronasertifikat der en QR kode i en mobil applikasjon viser grønn om en person er fullvaksinert eller rød dersom man ikke er det.  Foto: Heiko Junge / NTB

Nyheter

– Det er viktig for meg å understreke at koronasertifikatet ikke skal brukes til å sette begrensninger. Det skal brukes til å gi lettelser. For eksempel at man kan delta på større arrangementer enn hva som er tillatt uten bruk av koronasertifikat, eller åpne tilbud som ellers ville vært stengt, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding fra helse- og omsorgsdepartementet.

Trinn 3

Departementet skriver at formålet med vedtaket er å få et system for sikkerhet og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, gjennomgått koronasykdom og testresultater. Lovendringen legger også til rette for innføring av EU-forordning om koronasertifikat og gir Helse- og omsorgsdepartementet fullmakt til å regulere bruken av et koronasertifikat i forskrift når det er behov for dette.

– Innenlands vil vi ta i bruk koronasertifikatet på trinn 3 i gjenåpningen, og vi vil komme tilbake til hvordan dette skal gjøres i neste uke, sier statsministeren.

Koronasertifikatet skal ikke lenger brukes når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for å ha restriksjoner. Ifølge pressemeldingen vil det ikke være permanent eller langvarig bruk av sertifikatet i Norge, og det norske regelverket er foreslått å være begrenset til seks måneder.

To ulike visninger

Koronasertifikatet har to ulike visninger: en enkel visning for bruk i de fleste tilfellene innenlands, og en utvidet visning som i hovedsak skal brukes for grensepassering i EU- og EØS-området. Koronasertifikatet har QR-koder som kan kontrolleres.

Personvern er grunnen til at koronasertifikatet har to ulike visninger. På den måten trenger ikke brukerne å gi fra seg mer informasjon enn nødvendig. Ved innenlands bruk vil det sjelden være nødvendig å vise annen informasjon enn at koronasertifikatet er gyldig.

Den felles europeiske løsningen vil sannsynligvis være klar i starten av juli.

– Men allerede fra klokken 15.00 fredag 11. juni starter politiet å kontrollere koronasertifikat som er utstedt i Norge på grenseovergangene. Dette reduserer risikoen for importsmitte, sier justisminister Monica Mæland.

Koronasertifikatet ligger på helsenorge.no, og kan lastes ned på mobil eller skrives ut.

Utvidet EU-del

– EU krever mer informasjon for kryssing av grenser, og det er behov for å kunne skille status for vaksine, test og gjennomgått sykdom fra hverandre. Det vil være nødvendig å vise for eksempel vaksinenavn, antall vaksinasjonsdoser og vaksinasjonsdato. Derfor lager vi en utvidet del av koronasertifikatet til denne bruken, påpeker helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen fraråder fortsatt alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Dette reiserådet gjelder til 1. juli og vil bli vurdert på nytt innen da. De som velger å reise må selv sette seg inn i reglene for karantene og smittevern i det landet de skal til. Det vil variere fra land til land.