Omgjør fritidsbolig til bolighus: – Vi gjør det fordi folk skal flytte hit og bo her

Området var regulert til fritidsbolig, men formannskapet er innstilt på å gi dispensasjon til at fritidsbolig og naust blir omgjort til hus. Vesterålen Turlag har protestert mot privatisering av strandsonen i Bø.

Ordfører i Bø, Sture Pedersen (H) er positiv til at flere flytter til Bø, mens Vesterålen Turlag mener det foregår ei privatisering av strandsonen i Bø.   Foto: Arkiv

Nyheter

Vesterålen Turlag har sendt klage på at Bø kommune ønsker å gi dispensasjon til å bygge bolig, naust, flytebrygge og veg i et område som er regulert i arealplanen til fritidsboliger.