Presiseringer rundt VinnVind-midlene

Marte Hortemo, kommunikasjonsrådgiver i Fortum, ønsker å komme med noen presiseringer rundt de såkalte VinnVind-midlene.

Ånstadblåheia Vindpark.  Foto: Espen Mowinckel Petterson

Nyheter

– Vi ser at det har vært litt forvirring rundt VinnVind-midlene de siste dagene i media, og ønsker å klargjøre litt rundt ordningen i en felles uttalelse fra Fortum og Kulturfabrikken, innleder Hortemo.

Hun peker på at VinnVind-midler er en ordning initiert av Ånstadblåheia vindpark.

– Avtalen som regulerer tildelingen av VinnVind-midlene, er inngått mellom vindselskapet og kommunen. I avtalen står det tydelig at vindparkens nærmeste naboer, gårdsnummer 16-19 og nummer 40, kvalifiserer til å søke om midler. Selv om avtalen er tydelig på hvilke områder som regnes som naboer av vindparken, er den ikke like tydelig på en ytre geografisk avgrensning av søkere.

Mange gode søknader

Til nå er det Kulturfabrikken i samråd med avtalepartene tatt imot søknader fra hele kommunen, men til nå kun tildelt søkere fra de nevnte gårdsnumrene. Det har i de tre tildelingsårene, i år medregnet, kommet inn 69 søknader og 16 søknader har fått tildelt midler. Alle tildelinger har til nå vært fra gårdsnumrene som er nevnt i avtalen.

Hortemo trekker frem at det til vindparkens glede har det kommet inn mange gode søknader til VinnVind-midlene og det har vært veldig godt å se hvor grundig Kulturfabrikken har behandlet søknadene samt hvor seriøst spørsmål om habilitet er håndtert.

Veileder for søkere

Fremover vil Kulturfabrikken, kommunen og vindparken diskutere hvordan søknader fra områdene utenfor de opplistede gårdsnumrene skal behandles. Hortemo opplyser at Partene vil diskutere om det er behov for en veileder for søkere slik at det kan bli lettere for søkere å forstå hvordan prosessen for tildeling foregår.

– Vi håper at alle som har søkt, men ikke fått innvilget sine søknader, vil fortsette å søke i fremtiden samt å sette seg godt inn i VinnVind-ordningen for å øke sine muligheter for tildeling. I dag håper vi alle vil være rause og applaudere de som nå får tildelt midler for sine små og store prosjekter, avslutter Fortum og Kulturfabrikken Sortland AS.