Reaksjoner på Vesterålskrafts anbefaling:

– Hvorfor kan ikke Vesterålskraft fortsette som i dag?

Politikerne i Sortland, Bø og Øksnes fikk anledning til å komme med reaksjoner og spørsmål på Vesterålskrafts anbefaling mot Troms Kraft. Bø-politiker Tom Tobiassen spurte da hvorfor selskapet ikke kan fortsette som i dag.

  Foto: Marius Birkeland

Nyheter

Tobiassen i Bø Arbeiderparti var første politiker ut som fikk anledning til å uttale seg om Vesterålskrafts anbefaling. Han innledet med å si at han forstår at Vesterålskraft må ta grep for framtida, men savnet fokus på det såkalte null-alternativet, altså at man fortsetter som i dag.