Vesterålskraft: Vil ha utredet «nullalternativet» og se på sammenslåing

Bø kommune ber Vesterålskraft kjøpe ekstern kompetanse for å gjennomgå «nullalternativet». Man ønsker også at muligheten for sammenslåing med Andøy Energi og Trollfjord til ett selskap i Vesterålen blir vurdert.

Bø-ordfører Sture Pedersen (H) mener det er riktig å bruke mer tid, før avgjørelsen om Vesterålskraft sin fremtid tas.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

Salget av Vesterålskraft var en av sakene på dagsordenen til formannskapet i Bø tirsdag. I forslag til vedtak var det listet opp tre ulike alternativer: