Vesterålskraft:

Ønsker videre utredning av salg/fusjon

Mens Rødt ønsket å stoppe dagens prosess med fusjon/salg av Vesterålskraft, stemte flertallet for at saken sendes tilbake til kommunedirektøren for å få gjort flere utredelser.

Flertallet i formannskapet i Sortland stemte onsdag for å sende saken om salg/fusjon av Vesterålskraft tilbake til kommunedirektøren for videre utredning.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Tirsdag forrige uke la Vesterålskraft frem sin anbefaling til eierkommunene Sortland, Bø og Øksnes, der selskapet anbefaler at eierkommunene går for Troms kraft-alternativet.