Svært lønnsomt for privat legepraksis

Lege Rune Steinum i Atlas helse- og miljøtjeneste AS doblet omsetningen og fikk mer enn seks ganger større overskudd sammenlignet med året før.

Doblet: Lege Rune Steinum på Melbu doblet sin omsetning på ett år.  Foto: Arkiv.

Nyheter

Det går fram av selskapets regnskap for fjoråret. Da var omsetningen i selskapet på nærmere 5,5 millioner kroner. Året før var omsetningen på nær 2,4 millioner kroner, for deler av året hvor det var drift.