Ingen trafikkdrepte i Nordland første halvår

Hittil i år har 29 personer blitt drept i trafikken i Norge. Det er en nedgang på rundt 40 prosent fra samme periode i fjor, da 46 ble drept i trafikken.

Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.  Foto: Henriette Erken Busterud

Nyheter

Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det er en svært gledelig nedgang i antall trafikkdrepte i årets seks første måneder. Men hver eneste trafikkdrepte er likevel en for mye, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, i pressemeldingen.

I juni har fire personer omkommet på norske veier, mot ni i juni i fjor. Ranes understreker at dette er foreløpige tall.

– Den positive tendensen vi ser i antall drepte i år er en videreføring av nedgangen som vi har sett gjennom mange år. Det er en utvikling vi setter pris på, og som skyldes en rekke faktorer: Bedre veger, tryggere biler, bedre kjøreopplæring, flere som overholder fartsgrensen, og mye mer. Samtidig som vi ser en nedgang i antall drepte, så vi i fjor en økning i antall hardt skadde. Dette minner oss på at arbeidet med å redusere antall alvorlige ulykker i trafikken på langt nær er ferdig, sier hun.

Ingen i Nordland

Viken er fylket der flest har omkommet hittil i år, med seks. Deretter følger Innlandet med fem og Troms og Finnmark med fem.

Nordland og Oslo ligger i motsatt ende av skalaen, da ingen har omkommet i trafikken så langt i år.

I år er det 20 år siden Nullvisjonen, en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i veitrafikken, ble behandlet på Stortinget.

Nullvisjonen ligger til grunn for alt Statens vegvesen gjør, og vi ser at det gir resultater. Vi vil fortsette arbeidet med å jobbe mot de ambisiøse målene i Nasjonal transportplan og som følger av nullvisjonen, sier Ranes.