Kan komme lokale koronarestriksjoner

Ordfører John Danielsen skal møte kommunens kriseteam snart og sier at om situasjonen tilsier det kan det komme lokale koronatiltak. Han ønsker også å informere befolkningen fortløpende om utviklingen.

John Danielsen, ordfører i Øksnes (Sp).  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

Danielsen måtte fredag avbryte ferien for å ta tak i koronautfordringene kommunen nå står overfor. I første omgang møter han kommunens kriseteam fredag.