Hevdet nødrett for ulovlig kjøretur

En vesterålsmann var tiltalt for tre kjøreturer uten gyldig førerkort. Mannen erkjente seg ikke skyldig og hevdet én av kjøreturene var i nødrett. Tingretten var ikke enig i det.

Illustrasjonsbilde ulovlig kjøring.  Foto: NTB

Nyheter

Mannen var i Midtre Hålogaland tingrett på Sortland tiltalt for én kjøretur foretatt i fjor, mens de to andre skjedde i år.