Ønsker mer oppdrett i Raftsundet

Skrova-baserte Ellingsen Seafood AS har søkt om å øke biomassen ved sitt anlegg for fiskeoppdrett i Raftsundet, rett sør for Trollfjorden.

Rett sør før Trollfjorden ligger oppdrettsanlegget Korsnes i Raftsundet. Her ønsker Ellingsen Seafood å utvide kapasiteten.  Foto: Grafikk, Thor-Ivar Guldberg via Datawrapper.

Nyheter

Det er Nordland fylkeskommune som kan gi tillatelse til utvidet menge oppdrettsfisk i anlegget. Fylkeskommunen har henvendt seg til Hadsel kommune for å få en kommunal uttalelse om søknaden.