Plagget ble forbudt i 1609, nå ønsker mange seg den tilbake

Vesterålen og omegn sameforening setter i gang arbeid med å rekonstruere en egen kofte for Vesterålen.

Håvard Nija Lynghjem, iført Ofoten/Sør-Troms kofte, omringet av flere Ofoten/Sør-Troms kofter. Kofta er lett gjenkjennelig på de røde og gule båndene.  Foto: Linda Sandvik

Nyheter

I 1609, lenge før den offisielle fornorskningsprosessen egentlig begynte, ble det forbudt å bruke samedrakt i Vesterålen og omegn. De samene som nektet å ha på seg ‘nordmenns habit’ skulle bli tvangsflyttet til ‘Finnefjordene’ (Tysfjord og Ofoten). Forbudet skyldes trolig et spørsmål om skatt.