Frykter skader og ulykker på grunn av manglende vegvedlikehold

Leder av Andøy SV, John Helmersen, frykter det kan skje ulykker på fylkesveg 7702 mellom Nordmela og Åbru på grunn av vegstandarden.

Det er flere steder, spesielt ved bruene, på fylkesveg 7702 i Andøy at det er oppstått settinger i veien, med dumper som Andøy SV mener kan gi skade på bilene og skape ulykker.   Foto: Andøy SV/John Helmersen

Nyheter